Reštaurácia Malom

Vodný kolový mlyn Jelka

Najstarší doklad o mlyne pochádza z roku 1894. Je to plán využitia mlyna Józsefa Németha, technický popis, kresba konštrukcie lodného mlyna a polohopisný plán úseku Malého Dunaja v chotári obce jelka. Povolenie na prestavbu lodného mlyna na kolový bolo vydané v roku 1899. Mlieť sa tu začalo v roku 1906. Vtedy namiesto pôvodných mlecích kameňov inštalovali valcovú stolicu, výťahy a iné novšie stroje. Pracovná sústava mlyna v súčastnosti pozostáva z jednoduchej valcovej stolice firmy Beirtfeld-Danek z Blanska, zo šrotovníka firmy Wichterle a Kovarík, z lúpačky firmy Prokop a synové, z kúkoľníka, z múčnej truhly, z hranolového vysievača a z valcovitého triéra. Mlelo sa tu do roku 1951. Mlyn a expozícia mlynárstva sú sprístupnené pre verejnosť od roku 1994.